Acest site foloseste cookie-uri. Navigand in continuare va exprimati acordul pentru folosirea cookie-urilor. Pentru a multe detalii despre cookie-uri dati click aici aici. Pentru a inchide acest banner dati click aici.

CONDIȚII COMERCIALE
CONDIȚII COMERCIALE

1Considerații generale

Prezentele condiții generale de afaceri sunt valabile pentru toate tranzacțiile derulate între Client și Turbo Logic SRL (denumită în continuare Furnizorul) și specifică drepturile și obligațiile părților în acest raport contractual. Se înțelege că Clientul este de acord cu întregul conținut al acestor condiții generale de livrare și afaceri.

 

Alte condiții impuse de Client, care se abat parțial sau în totalitate de la prezentele condiții generale de afaceri, le contrazic sau le completează nu reprezintă o obligație pentru Furnizor, nici chiar în cazul în care Furnizorul nu le contrazice sau Clientul menționează faptul că trebuie să fie valabile numai acele condiții care se abat de la condițiile sale proprii și pe care el le-a recunoscut în prealabil. Modificările și completările condițiilor generale de afaceri necesită acordul în scris din partea Furnizorului.

 

Drepturile și obligațiile ce rezultă din aceste relații contractuale nu pot fi cedate terților fără acordul scris al Furnizorului.

 

Dacă nu s-a agreat altfel, aceste condiții generale de afaceri sunt valabile atât pentru tranzacții prezente cât și pentru tranzacții viitoare, chiar dacă nu se face referință expresă la acestea.

 

Furnizorul prestează servicii sau vinde produse Clientului, în baza unor comenzi așa cum se descrie în prezentul document. Procedura standard, aplicabilă tuturor Clienților persoane fizice și/sau juridice, Clienți ocazionali sau Parteneri este aceeași în toate cazurile. Diferențele între servicii se realizează numai în baza reglementărilor contractuale în cazul Partenerilor cu care Furnizorul a încheiat un contract de colaborare/parteneriat, standardele de calitate și condițiile de garanție păstrându-se aceleași! Aceste diferențe constau în beneficii suplimentare de natură financiară, servicii suplimentare de suport sau similare care sunt acordate Partenerilor.

 

2. Procedura de lucru

Etapele furnizării serviciilor sunt descrise succint mai jos. Respectarea acestora este esențială pentru soluționarea rapidă și eficientă a solicitărilor tuturor clienților, urmând ca fiecare comandă în parte să fie procesată cronologic, neexistând tratamente diferențiate pentru anumite categorii de Clienți.

 

2.1. Comanda

Furnizorul preia comanda de servicii/produse a Clientului care poate face solicitarea la punctul de lucru al Furnizorului din Loc. Cristești, Str. Principală 806, Jud. Mureș, 547185, România sau poate solicita telefonic sau via email o ofertă de preț pentru un produs și/sau serviciu. De asemenea, Clientul poate trimite prin serviciile de curierat produsul defect (turbosuflanta sau actuatorul electronic) la punctul nostru de lucru, pentru o evaluare de specialitate.

 

Operatorii Furnizorului vor emite o comandă de lucrări sau de achiziție care trebuie semnată de Client în vederea procesării.

  

2.2. Evaluarea de specialitate

În cazul în care Clientul dorește diagnosticarea produsului, în urma comenzii Furnizorul va proceda la evaluarea defectelor și va emite o ofertă de preț care va conține toate elementele tehnico-economice necesare Clientului.

 

2.3. Oferta de preț

În cazul în care s-a solicitat o diagnosticare a produsului, în urma acesteia Furnizorul va emite oferta de preț cu următoarele caracteristici:

 • Informațiile de identificare a Clientului
 • Informațiile de identificare a produsului
 • Defectele declarate de Client
 • Rezultatul evaluării de specialitate
 • Prețul lucrărilor exprimat în lei cu discount-urile aferente, în cazul Partenerilor
 • Termeni și condiții generale de afaceri
 • Condiții de garanție

Clientul poate accepta oferta de preț sau poate să o refuze. În cazul unui accept, acesta trebuie acordat în scris direct pe oferta de preț trimisă de Furnizor.

 

Acceptul Clientului reprezintă comandă fermă pentru Furnizor, acesta din urmă având obligația de a-și respecta termenii contractuali așa cum au fost stabiliți în comandă și oferta de preț.

 

Refuzul Clientului este consemnat în scris în rubrica special amenajată sau la un termen de 10 zile calendaristice de la data emiterii ofertei de preț. Totodată, oferta își pierde valabilitatea.

 

2.4. Procesarea

Fiecare lucrare este procesată de Furnizor, după acceptul scris al clientului, în ordine cronologică. Procesul intern este definit de mai multe operațiuni și este precedat de evaluarea de specialitate care oferă toate informațiile necesare etapei de procesare.

 

2.5. Controlul calității

La finalizarea fiecărei lucrări, aceasta este supusă unui control de riguros de calitate. După montaj, se verifică:

 • Șuruburile trebuie să fie strânse corespunzător, la cuplul specificat de producător;
 • Verificarea funcționalității geometriei variabile;
 • Respectarea toleranței radiale a axului de turbosuflantă pentru evitarea contactului cu carcasa de turbină;
 • Jocuri axiale anormale;
 • Funcționalitatea corespunzătoare a actuatorului vacuumatic/electronic;
 • Poziționarea corectă a carcaselor la unghiurile specificate de producător;
 • Testarea turbosuflantei recondiționate pe flow bench, prin simularea funcționalității acesteia de pe mașină. Se calibrează geometria variabilă și actuatorul vacuumatic/electronic la parametrii de fabrică.

2.6. Livrarea

Procedura de livrare se poate realiza în 2 moduri:

 

 • Clientul ridică produsul de la punctul de lucru al Turbo Logic din Loc. Cristești, Str. Principală 806, Jud. Mureș, 547185, România
 • Livrarea se realizează prin intermediul companiilor de curierat

În cazul în care livrarea se realizează prin a doua variantă, Clientul își plătește contravaloarea serviciului de transport. Partenerii Turbo Logic beneficiază de transport GRATUIT în toate localitățile în care compania de curierat utilizată dispune de puncte de colectare/livrare. Costurile pentru fiecare km suplimentar sunt suportate de Client.

Lista companiilor de curierat cu care Turbo Logic are un contract de parteneriat și poate furniza servicii de transport GRATUIT colaboratorilor care au un contract de parteneriat este:

- FAN Courier

- Urgent Cargus

ATENȚIE: Coletele livrate cu orice altă firmă de curierat, NU pot fi preluate de Turbo Logic în regim de gratuitate!

 

Asigurarea valorică a transportului NU este inclusă în serviciile standard ale Turbo Logic pentru niciun Client sau Partener. Astfel, orice incident cu unul sau mai multe produse livrate prin intermediul companiilor de curierat, care se soldează cu distrugerea parțială sau totală a unor componente ale acestora, nu este acoperit de garanție, iar Turbo Logic nu poate fi ținută responsabilă de acoperirea oricărui prejudiciu în acest sens.

 

Pentru evitarea situațiilor mai sus menționate recomandăm solicitarea asigurării transportului direct la compania de curierat (obligatoriu dus-întors). Clientul va plăti suplimentar companiei de curierat contravaloarea acestui serviciu. Despăgubirea, în cazul unui incident, se va acorda numai în cuantumul maxim al valorii declarate și numai în cazurile în care vina pentru incident este a companiei de curierat.
Turbo Logic nu intermediază acest serviciu!

 

3Plata și modalități de plată

Termenul de plată este agreat de comun acord între Client și Furnizor odată cu emiterea ofertei. Acceptarea ofertei de către Client presupune, implicit, acceptarea termenului de plată. În cazul în care Clientul are o datorie către Furnizor neachitată la scadență, sau există îndoieli asupra lichidității Clientului sau în cazul oricarei alte situații considerate de Furnizor ca fiind riscantă din punctul de vedere al încasării facturilor emise de către acesta, Furnizorul este îndreptățit să nu livreze produsele/serviciile comandate până la achitarea integrală în avans a acestora de către Client.

Clientul sau Partenerul poate achita serviciile solicitate sau produsul/produsele comandate prin următoarele modalități:

 • Instrument de plată (BO, CEC, OP)
 • Numerar sau card bancar
 • Ramburs


Achitarea sumelor scadente se face la termenele stabilite pentru fiecare caz și Client/Partener în parte.

În cazul depășirii termenelor de plată, Furnizorul poate calcula penalități de întârziere, în cuantum de 0.5% pentru fiecare zi de întârziere. Cuantumul penalităților poate excede baza de calcul. Furnizorul va transmite Clientului/Partenerului o notificare prealabilă de informare, înainte de a calcula penalitățile. În cazul întârzierilor de plată repetate, Furnizorul poate anula orice tip de discount acordat Partenerului în cauză.

Încasările primite de la Client se vor stinge în ordinea exigibilității creanțelor scadente, indiferent de instrucțiunile pe care le trimite Clientul, astfel: mai întâi se vor stinge dobânzile și penalitățile de întârziere și apoi creanțele asupra Clientului în ordinea vechimii lor.

În cazul în care sumele restante nu vor fi achitate de către Client, Furnizorul va emite o somație de plată. Dacă nici în urma somației de plată sumele restante nu sunt achitate, Furnizorul va apela la căile legale disponibile pentru a-și recupera creanțele neîncasate.

 

4Sugestii și reclamații

Pentru sugestii și reclamații vă rugăm să accesați pagina dedicată. Faceți click aici pentru redirecționare.

 

5Consultanță tehnică

Aplicația și utilizarea produselor achiziționate sau a serviciilor comandate cad în sarcina exclusivă a Clientului. Instrucțiunile tehnice, documentația aferentă furnizate Clientului în scris sau verbal, nu crează obligații pentru Furnizor și nu îl absolvă pe Client de obligația sa de a verifica dacă produsele și/sau serviciile comandate se pot utiliza în condițiile și scopul dorit de Client.

 

6. Rezerva proprietății

Proprietatea asupra produselor livrate de către Furnizor se transferă Clientului numai când prețul de vânzare al acestora a fost achitat integral de către Client, inclusiv penalitățile de întârziere, dobânzile penalizatoare sau costurile de proces, dacă este cazul. În cazul în care metoda de plată este CEC, BO, OP, ramburs sau alte efecte comerciale, marfa se consideră integral achitată în momentul în care aceste efecte sunt încasate și nu în momentul remiterii lor către Furnizor.

 

7Documentație

Documentele transmise de Furnizor Clientului odată cu produsul nou sau recondiționat pot fi:

 • Comanda (contractul de servicii);
 • Oferta de preț;
 • Factura (documentul de plată);
 • Certificat de echilibrare dinamică a ansamblului rotativ;
 • Certificat de calibrare a geometriei variabile și actuatorului;
 • Certificat de verificare a performanței turbosuflantei recondiționate (unde se aplică);
 • Certificat de garanție;
 • Instrucțiuni de montaj;
 • Buletin de service (unde se aplică).

 

8Limitări de răspundere

Răspunderea Furnizorului pentru produsele livrate sau serviciile prestate este limitată la valoarea acestora.

 

9Garanție

În vederea acordării garanției, Clientul trebuie să prezinte o copie după factură, certificatul de garanție ÎN ORIGINAL, devizul de lucrări de la service-ul auto care a efectuat montajul turbosuflantei și, totodată, contravaloarea produsului sau a serviciilor furnizate să fie încasată.

 

Mai multe detalii privind condițiile de garanție regăsiți în pagina dedicată: CONDIȚII DE GARANȚIE.

 

10Alte prevederi

Dacă vreuna din prevederile actuale se dovedește a fi sau devine nulă, restul prevederilor nu vor fi afectate de aceasta. Părțile se obligă în acest caz să înlocuiască clauza nulă printr-o clauza validă, care să producă aceleași efecte economic și tehnic avute în vedere la formularea clauzei nule. Această prevedere este valabilă și în cazul lacunelor din contract/comandă/ofertă de servicii.

 

X

Error