Acest site foloseste cookie-uri. Navigand in continuare va exprimati acordul pentru folosirea cookie-urilor. Pentru a multe detalii despre cookie-uri dati click aici aici. Pentru a inchide acest banner dati click aici.

CONDIȚII DE GARANȚIE
CONDIȚII DE GARANȚIE

DESCRIERE

Garanția serviciilor de recondiționare a turbosuflantelor reprezintă un proces complex, prin care Turbo Logic asigură garanția serviciului realizat. Datorită procedurii de colaborare și a celei de demontare – roncondiționare – montare a turbosuflantelor, implicarea directă și realizarea corectă din partea ambelor părți a serviciilor aferente este esențială pentru evitarea defectării turbosuflantei.

 

Turbo Logic acordă garanția aferentă serviciilor prestate în mod individual, pentru fiecare lucrare în parte. Fiecare lucrare se identifică prin comandă, datele clientului și datele turbosuflantei, inclusiv seria acesteia.

 

Pentru acordarea garanției este imperios necesar ca ambele părți să-și respecte cu strictețe regulile de lucru și condițiile descrise mai jos.

 

TERMENUL DE GARANŢIE ESTE DE 12 DE LUNI DE LA DATA FACTURARII / BONULUI FISCAL

 

DREPTURILE OFERITE CONSUMATORULUI

Drepturile conferite consumatorului sunt reglementate prin Legea nr. 449/2003 si OUG nr. 174/2008. Turbo Logic SRL atestă că aceste drepturi nu sunt afectate prin garanția oferită.

 

CONDIȚII DE GARANTIE

Specificațiile se aplică serviciilor cuprinse în factura emisa de Turbo Logic SRL. Data începerii garanției coincide cu data facturii / bonului fiscal.

 

Turbo Logic SRL garantează funcționarea corectă a turbosuflantei recondiționate/noi pentru o perioadă de 12 luni, în următoarele condiții:

A.    Montarea turbosuflantei pe motor se realizează de către o unitate service specializată și autorizată conform legislației aplicabile;

B.    Montarea turbosuflantei se va realiza respectând întocmai prevederile producătorului precum și normele tehnice și tehnologice aplicabile;

C.    Sistemul de ungere al motorului și uleiul utilizat se află într-o stare adecvată;

D.    Sistemul de filtrare al uleiului nu are disfunctionalități;

E.    Presiunea de ulei în motor este optimă;

F.     Lipsa corpurilor străine de orice fel din sistemul de admisie al aerului precum și din cel de evacuare a gazelor arse;

G.    Filtrul de aer nu este obturat parțial sau total sau deformat;

H.    În momentul montării turbosuflantei sau în cel al înlocuirii filtrului de aer al motorului, la turbosuflantă nu ajung corpuri străine, de orice fel;

I.      Sistemul de evacuare nu este obturat parțial sau total;

J.     Temperatura gazelor de evacuare nu este prea mare (sistemul de injectie funcționează în parametrii prevăzuți de producător);

K.    Uleiul nu este uzat;

L.     Motorul nu prezintă o uzură excesivă;

M.    Se respectă prescripțiile producătorului cu privire la intervalele de revizii, în mod special cele care se referă la schimbul uleiului și a filtrului de aer.

 

Garanția se acordă numai în baza urmatoărelor documente:

o   Factura emisă de SC Turbo Logic SRL;

o   Certificatul de garanție, în original, cu holograma de siguranță și seria certificatului intacte;

o   Devizul de lucrări de la service-ul auto care a efectuat montajul turbosuflantei;

o   Copie după autorizația de funcționare RAR a service-ului auto care a efectuat montajul turbosuflantei;

o   Dovada plății serviciilor/produselor livrate.

 

 

CONDIȚII DE PIERDERE A GARANȚIEI

Turbo Logic SRL nu va fi ținută de obligația de garanție în următoarele cazuri:

 

1.     Lipsește plăcuța de identificare a turbosuflantei;

2.     Existența unor corecturi pe plăcuța de identificare a turbosuflantei;

3.     Neconcordanțe între seriile înscrise pe plăcuța de identificare și pe certificatul de garanție;

4.     Existența unor urme ce denotă înlocuirea plăcuței de identificare;

5.     Plăcuța de identificare sau seria turbosuflantei este nelizibilă;

6.     Montarea turbosuflantei nu s-a realizat într-o unitate service autorizată conform legii aplicabile;

7.     Demontarea turbosuflantei, despre care există suspiciunea că este defectă, nu s-a realizat într-o unitate service autorizată conform legii aplicabile;

8.     În cazul existenței unor intervenții asupra turbosuflantei, altele decât cele minim necesare pentru stabilirea existenței unui eventual defect (demontarea tubulaturii de supraalimentare cu aer pentru acces la axul turbinei);

9.     Lipsa marcajului cu vopsea sau urme ce denotă modificarea poziției de reglaj a geometriei variabile sau actuatorului vacuumatic/cu presiune;

10.  Urme ce denotă ajustarea manuală sau desfacerea carcasei actuatorului electronic

11.  Turbosuflanta este montată pe un autovehicul utilizat în competiții auto, raliuri s.a.m.d.;

12.  Motorul autovehiculului pe care este montată turbosuflanta prezintă modificări ale gestiunii (software) sau ale componentelor mecanice, care nu respectă prescripțiile producătorului;

13.  În cazul în care defecțiunea turbosuflantei este consecința unor defecțiuni sau disfuncționalități ale altor părti și/sau componente ale motorului și/sau a sistemelor anexe.

 

INSTRUCŢIUNI DE MANIPULARE, TRANSPORT ŞI INSTALARE A PRODUSULUI

 

ATENŢIE ! Produsele conțin componente casante și ușor deformabile

 

Pentru funcționarea în condiții optime a turbosuflantei și evitarea apariției unor defecte, vă rugăm să efectuați următoarelor operațiuni:

1.     Înlocuirea uleiului motor și a filtrului de ulei în conformitate cu prescripțiile producătorului;

2.     Înlocuirea conductei de alimentare cu ulei a turbosuflantei cu una noua;

3.     Înlocuirea filtrului de aer al motorului cu unul nou;

4.     Inspectarea și curățarea tubulaturilor/galeriilor de aer din circuitul turbosuflantei;

5.     Se va asigura că în galeria de evacuare sau tubulatura de aer dintre turbosuflantă și intercooler și cea dintre turbosuflantă și filtrul de aer să nu existe niciun corp străin;

6.     Se va acționa demarorul motorului cca 10-15 secunde fără întrerupere, asigurând în prealabil condițiile necesare ca motorul să NU pornească (ex: se deschide circuitul electric al senzorului de turație al arborelui cotit), asigurându-se astfel condițiile de lubrifiere a turbosuflantei în momentul pornirii motorului;

7.     După pornirea motorului acesta va funcționa la turația de mers în gol pentru 10 minute. Sunt interzise încarcarea cu cuplu și turarea motorului în acest interval de timp;

8.     Se va măsura presiunea de ulei la turația de mers în gol și temperatura de regim. Valoarea astfel măsurată și nota de pe devizul de lucrări, se asumă prin semnatură;

9.     Se va verifica etanșeitatea galeriilor de evacuare, a conductelor de alimentare și descărcare cu ulei;

10.  Se va verifica sa nu fie obturată, strangulată sau deformată conducta de descărcare a uleiului din turbosuflanta;

11.  In cazul motoarelor echipate cu doua/trei turbosuflante se vor face inspectările necesare pentru stabilirea stării celeilalte/celorlalte turbosuflante, deoarece aceasta/acestea poate/pot cauza defectarea turbosuflantei reparate/recondiționate.

 

RECOMANDAREA NOASTRĂ

Efectuați schimburile de ulei în conformitate cu specificațiile producătorului autovehiculului. Folosiți combustibil de calitate. Alegeți filtrele de combustibil, aer și ulei după criterii de calitate și nu numai după cele financiare. Economia pe care o realizați ar putea fi una aparentă. Renumiți producători de autovehicule recomandă intervale de schimb de ulei între 20.000 si 30.000 de km. Pentru Europa de Est, intervalele menționate se înjumătățesc. Nu demarați imediat după pornirea motorului, deoarece nu s-a scurs suficient timp pentru ca presiunea de ulei să se stabilizeze la o valoare corectă. Nu opriți motorul atunci când acesta este în turație, deoarece presiunea de ulei scade repede la zero în schimb axul turbosuflantei se va roti încă mult timp fără presiune de ulei.

Instalarea/montarea turbosuflantei reparate/recondiționate se va face numai cu respectarea instrucțiunilor aferente!

X

Error