Acest site foloseste cookie-uri. Navigand in continuare va exprimati acordul pentru folosirea cookie-urilor. Pentru a multe detalii despre cookie-uri dati click aici aici. Pentru a inchide acest banner dati click aici.

POLITICI INTERNE
POLITICI INTERNE

Politica în domeniul calității, mediului, sănătății și securității în muncă

 

Politica Turbo Logic SRL în domeniul calitatii, mediului, sanatatii si securitatii în munca este de a livra numai produse și servicii de calitate, de a proteja mediul și de a ne desfășura activitatea în scopul îmbunătățirii sănătății și securității în muncă în conformitate cu standardele de referință SR EN ISO 9001:2008.

 

Administratorul Turbo Logic SRL își asumă responsabilitatea de a defini, impementa și menține politica în domeniul calității în cadrul societății și asigură mijloacele necesare întregului personal pentru realizarea obiectivelor acesteia.

 

În calitate de administrator, voi asigura condițiile materiale și resursele umane necesare pentru însușirea și aplicarea de către întregul personal a cerințelor de management al calității prevazute și descrise în documentația aferentă sistemului de management integrat.

 

Pentru realizarea celor de mai sus, ne-am propus următoarele obiective principale:

 

 • Politica privind managementul calității trebuie înțeleasă, aplicată și menținută la toate nivelurile și departamentele societății prin comunicarea întregului personal;
 • Satisfacerea integrală a cerințelor clienților astfel încât reclamațiile anuale ale acestora să nu depășească 1% din totalul comenzilor;
 • Realizarea serviciilor la nivel maxim calitativ, coroborat cu un preț optim prin utilizarea eficientă a resurselor umane și materiale;
 • Sporirea pe piață a competitivității serviciilor/produselor noastre;
 • Menținerea și extinderea atât a segmentelor de piață cât și a serviciilor/produselor;
 • Asigurarea feedback-ului imediat în relația cu angajații societății, clienții și partenerii acesteia;
 • Cunoașterea reglementărilor legale cu privire la calitate, mediu, sănătatea și securitatea în muncă aplicabile serviciilor/produselor vândute de societatea noastră;
 • Asigurarea condițiilor de muncă corespunzatoare astfel încât să nu înregistrăm accidente de muncă și/sau boli profesionale;
 • Reducerea consumurilor energetice specifice;
 • Reducerea pierderilor tehnologice de materii prime/materiale;
 • Asigurarea unui sistem de organizare care să permită evaluarea performanței profesionale.

 

Politica societății în domeniul calității, mediului, sănătății și securității în muncă a Turbo Logic SRL este document public, comunicată tuturor persoanelor interesate în relația cu societatea, prin mijloace de comunicare adecvate și suficiente.

 

Politica societății și obiectivele propuse sunt comunicate întregului personal prin difuzarea și prelucrarea documentelor sistemului de management integrat în toate structurile organizatorice interne.

 

Managementul la cel mai înalt nivel analizează periodic implementarea și funcționarea sistemului de management integrat și se angajează pentru îmbunătățirea continuă a acestuia, având ca și garanție competența, responsabilitatea și implicarea tuturor nivelurilor ierarhice pentru îndeplinirea obiectivelor fixate.

 

 

Administrator,

Radu Cordosan

X

Error